Volg ons op:

Samen Beter

Gezondheidscentrum Oranjeplein is ruim een half jaar oud. De meeste kinderziektes zijn achter de rug en navelstaren is even niet meer nodig. De blik kan vooruit: onze zorg kan efficiënter en we leggen de lat voor kwaliteit hoger.

Met 13 verschillende zorgaanbieders in ons centrum hebben we, wat betreft een breed aanbod, niet te klagen. Naast de klassieke disciplines (huisartsen, apotheek, thuiszorg en tandarts) zijn ook diagnostiek, podotherapie, psychologie, diëtetiek, ergotherapie, diagnostiek, logopedie, verloskunde en coaching vertegenwoordigd.

De uitdaging ligt nu vooral in een betere samenwerking. Het is fijn dat u voor al deze specialismen bij ons terecht kunt, maar het moet wel op een handige, kwalitatieve en klantvriendelijke manier. 


Winst voor u
Stappen naar betere zorg worden genomen. We hebben intensiever contact met de gemeente, Countour-deTwern en andere hulpverleners en bereiden ons voor op komende veranderingen die de overheid inzet. Intern werken we aan gecombineerde spreekuren. Hierin wordt diverse zorg die bij de begeleiding van chronische aandoeningen aan bod komt, op efficiënte wijze achter elkaar ingezet. Diabetes is bijvoorbeeld zo’n aandoening. Bij de controle van suikerziekte komt aardig wat kijken: laboratoriumonderzoek en oogfoto’s als eerste, daarna het bezoek aan huisarts of praktijkondersteuner en vervolgens meestal ook de apotheek, de diëtist, de podotherapeut en de fysiotherapeut. Voor al deze zaken kunt u in ons centrum terecht. Echte winst is er voor u wanneer al deze bezoeken kunnen worden gestroomlijnd en op elkaar afgestemd.
Zo liggen er meerdere projecten bij ons op stapel: een regionaal project “Zorg voor Kwetsbare Ouderen”  is daarvan het eerste. Tegelijkertijd gaan we inzetten op zaken als uitbreiding van diagnostische mogelijkheden, valpreventie voor ouderen, “bewegen op recept”, verantwoord geneesmiddelengebruik en meer aandacht voor psychische aspecten in de zorg. Alle zorgverleners binnen ons centrum dragen daaraan hun steentje bij. Dat past prima in het plaatje dat de overheid voor ogen heeft: innovatieve gezondheidszorg. We worden dan ook een handje geholpen met een stukje subsidie vanuit Europa en de provincie Noord-Brabant. 


Patiënt centraal
Om als zorgverlener beter te worden, hebben wij de patiënt nodig. Want om uw gezondheid gaat het. Dus maak uw mening kenbaar: klachten, pluimen, suggesties of ideeën? We horen ze graag. Deel ze met ons: persoonlijk tijdens een consult of via ideeënbus, website, facebook of enquête.
Maandelijks houden wij via deze column in ieder geval contact met u.
Beter worden, dat doen we immers samen. 


Eric Vingerhoets, huisarts