Volg ons op:

Chronische Pijn

Pijnprogramma GC Oranjeplein

U ervaart pijn, al meer dan 3 maanden en u heeft meerdere specialisten bezocht. Zij kunnen u niet behandelen en de pijn wegnemen of reduceren. U moet er mee leren leven, is de boodschap. Echter, de langdurige aanwezigheid van pijn kan een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen?

Pijnprogramma

Goede begeleiding door meerdere zorgprofessionals binnen Gezondheidscentrum Oranjeplein die zich geschoold hebben en samenwerken rondom uw chronische pijn, kunnen u helpen weer grip te krijgen op uw klachten en uw leven. De ingewikkelde samenhang van factoren bij chronische pijn vereist een zorgvuldige analyse en behandeling door een multidisciplinair team. Alleen dan zijn problemen in onderlinge samenhang te beoordelen en worden behandelingen op elkaar afgestemd. Deze aanpak vergroot de kans op een succesvolle behandeling.

Iets voor u?

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze hulp minder pijn ervaren en vaak minder last van hun pijn hebben. Ons programma Chronische pijn is erop gericht dat u leert leven met de pijn, weer deelneemt aan het dagelijks leven. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan.

Wanneer komt u in aanmerking voor het programma Chronische pijn?

• U heeft al langer dan 3 maanden pijnklachten.
• U bent 18 jaar of ouder.
• Er zijn geen mogelijkheden meer voor een medische behandeling die de oorzaak van uw pijn kan wegnemen of de klachten kan verminderen.
• U staat open voor een intake door uw huisarts, psycholoog, ergotherapeut en
fysiotherapeut.
• U bent bereid om uw gedrag waar nodig aan te passen en heeft recent geen
behandelingen gevolgd die daarop waren gericht.
• U bent lichamelijk in staat om het programma te kunnen volgen.
• U kunt in het Nederlands communiceren met de behandelaars.

Wat kan het pijnprogramma doen?

Doel van het programma is het herstellen van capaciteiten en het maken van keuzes, waardoor de klachten kunnen afnemen. Herstellen van 'schade' of weer 'de oude' worden is niet langer meer de inzet. Evenmin het opsporen van oorzaak van de pijn- en vermoeidheidsklachten of het verminderen van de klachten. Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van verwachten dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. U zult dan ook doorzettingsvermogen nodig hebben.

Uw behandelaars

Behandelaars van het pijnprogramma werken in een multidisciplinair teamverband. Het team zorgt voor afstemming tussen uw verschillende behandelingen en bewaakt de resultaten. Eén van de behandelaars is uw aanspreekpunt en eindverantwoordelijk. In ons team zijn in ieder geval de volgende behandelaars vertegenwoordigd:

Uw huisarts in Huisartsenpraktijk Oranjeplein, Ergotherapie Goirle, Topfysiotherapie Keyzer en Van Roon en de Silver psychologie. Op indicatie kunnen ook andere behandelaars ingeschakeld worden.

Het programma

1) Intake: U start met een intakegesprek bij de huisarts. Deze kijkt of uw klachten en uw doelstellingen passen binnen het programma.
2) Screening: Een screening door verschillende behandelaars is noodzakelijk. Gezamenlijk stellen zij een behandelplan op voor u.
3) Behandeling: Het behandelplan wordt met u besproken en naar uw wensen en doelen aangepast. Uw behandelingen starten.
4) Nazorg: Na afloop van het programma houden we contact met u over uw klachten. Dat kan bijvoorbeeld via een jaarlijks consult bij uw huisarts.

Kosten

Uw contacten met alle behandelaars worden op verschillende manieren vergoed. Het contact met uw huisarts wordt altijd vergoed. Uw verzekeraar geeft u graag meer informatie. In onze uitgebreide programma-informatie leest u meer hierover. Vraag ernaar bij uw huisarts.

Aanmelden

U kunt tijdens een consult bij Huisartsenpraktijk Oranjeplein met uw huisarts bespreken of dit pijnprogramma voor u geschikt is. Uw huisarts geeft u dan tevens meer informatie over het programma.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over ons programma? Klik dan hier voor onze uitgebreide patiënteninformatie.

Er zijn op internet ook filmpjes te vinden die u vertellen hoe om te gaan met chronische pijn.

Zo is er een filmpje gemaakt door de Hogeschool Utrecht.

En een filmpje gemaakt door www.psychfysio.nl