Volg ons op:

Nieuws


28-03-2017

Heb ik diabetes?

Er is een kans dat u diabetes mellitus heeft!

Vaak denken mensen wat licht over ouderdomssuiker, ofwel diabetes type 2. Alsof dat een minder ernstige vorm van diabetes is dan type 1 omdat je dit pas op latere leeftijd kunt krijgen. Maar dat is niet zo. Het spreekwoord luidt: voorkomen is beter dan genezen. Maar diabetes is niet te genezen, voorkomen echter vaak wel.

Van de naar schatting 800.000 Nederlanders met deze ziekte, zijn er zo'n 250.000 die diabetes hebben zonder het te weten. Misschien bent u wel één van hen?

Het is heel belangrijk om diabetes te voorkomen. Geen enkel type diabetes is te genezen en insuline en medicijnen voorkomen slechts ten dele  de kans op de nare bijeffecten van de ziekte zoals nierproblemen, blindheid, schade aan zenuwen, voetproblemen, hartaanval, beroerte en complicaties bij zwangerschap. Arbeidsongeschiktheid komt veel voor onder diabetespatiënten en het risico op overlijden is voor mensen met diabetes twee keer zo groot dan voor mensen met dezelfde leeftijd die geen diabetes hebben.

 

Heb ik diabetes of een verhoogd risico op diabetes?

Iedereen kan diabetes krijgen. Sommige mensen hebben wel meer kans daarop dan anderen. We kunnen niet voorspellen wie diabetes zal krijgen. Maar we weten wat het risico groter maakt op diabetes type 2. Dat zijn vooral mensen tussen de 45-70 jaar met overgewicht en mensen van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst.

Bent u vaak moe? Moet u vaak plassen of heeft u vaak dorst? Dit zouden symptomen van diabetes kunnen zijn. Ga dan naar uw huisarts. Heeft u geen klachten, maar wilt u toch weten of u kans heeft om diabetes te krijgen, kijk dan op www.kijkopdiabetes.nl. Daar kunt u een eenvoudig testje doen om te zien of u risico loopt. Waarom testen? Om twee redenen. 

Reden 1: als u weet dat u een verhoogd risico op diabetes heeft, wordt het tijd om daar serieus aandacht aan te geven. Want u kunt er zelf veel aan doen om dat risico te verkleinen!

Reden 2: als u vaststelt dat u een verhoogd risico heeft, is het verstandig uw huisarts te bezoeken. Want het kan ook zijn dat u diabetes heeft.

 

Hoe kan ik diabetes voorkomen?

Vroeger werd diabetes type 2 vaak ouderdomssuiker genoemd, tegenwoordig wordt gesproken over welvaartssuiker. Want de snelle groei van het aantal patiënten heeft alles te maken met onze leefstijl.  U kunt dus zelf veel doen om de kans op het krijgen van diabetes te verkleinen. Door gezond te eten in combinatie met voldoende lichaamsbeweging en een goed lichaamsgewicht kunt u uw risico halveren.  Overgewicht, roken, een hoog cholesterolgehalte en een te hoge bloeddruk hebben een negatief effect op uw gezondheid, zeker als u ook diabetes zou hebben.

 

Voorlichtingsavond

Op woensdagavond 11 februari om 19.30 uur organiseert Gezondheidscentrum Oranjeplein een gratis informatieavond over diabetes. Een apotheker, fysiotherapeut, diëtist, podotherapeut en huisarts, allen gevestigd in ons centrum, vertellen u dan meer over wat u kunt doen aan uw gezondheid.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gezondheidscentrumoranjeplein.nl of bellen naar 06-51256315.