Volg ons op:

Traumabehandeling

December staat bekend als de maand van gezelligheid, maar is voor hulpverleners ook een maand waarin zij extra geconfronteerd worden met problemen als eenzaamheid en verdriet. Steunende gesprekken zijn vaak belangrijk, maar soms zijn specialistische behandelingen zinvol. EMDR is een relatief jonge behandelmethode waarin gebruik wordt gemaakt van herbeleving van emotionele gebeurtenissen. Dat kan zeer effectief zijn bij angstsymptomen.

Hulp bij depressie
Mevrouw Jansen is 68 jaar en heeft last van depressieve klachten sinds het overlijden van haar man anderhalf jaar geleden. Ondanks dat ze vindt dat ze zichzelf goed staande houdt, heeft ze moeite met inslapen en wordt ze vroeg wakker. Ze voelt zich moe, somber, heeft bij momenten last van paniekgevoelens en moeite rust te vinden en te genieten van haar dagelijks leven. De huisarts schrijft liever geen antidepressivum voor omdat deze inschat dat de klachten vooral samenhangen met de rouwverwerking. In een tweetal consulten wordt echter snel duidelijk dat gesprekken met de huisarts alleen niet zullen volstaan. De huisarts stelt voor haar problematiek te bepreken met de psycholoog in het gezondheidscentrum waarna een verwijzing volgt. In het eerste gesprek van mevrouw met de psycholoog wordt duidelijk dat de herinneringen aan het levenseinde van haar partner haar nog steeds erg raken. Ze staat er niet iedere dag bij stil, maar als dat het geval is, wordt ze erg verdrietig en voelt ze spanningen in haar lichaam. Besloten wordt om traumabehandeling met behulp van EMDR te doen voor de verwerking van de nare herinneringen.

Traumabehandeling
Mevrouw Jansen kijkt terug op de gebeurtenissen. Ze herinnert zich een moment tijdens zijn laatste uren. Ze was bij haar man en kon geen woord uitbrengen van verdriet, terwijl ze dat eigenlijk wel wilde. Ze is verdrietig om dit terug te zien, maar realiseert zich dat haar man heel goed wist hoeveel hij voor haar betekende. Ze heeft het hem bij leven ook vaak verteld. Woorden waren voor hem op dat moment niet nodig om haar liefde en verdriet te voelen. Mevrouw Jansen ziet nu dat het afscheid niet alleen verdrietig maar ook mooi was. Haar spanning bij dit beeld uit het verleden neemt af.
Tijdens de volgende sessie vertelt mevrouw dat ze zich beter voelt. Ze kan nu met meer rust terugkijken naar deze periode die haar voorheen nog zo raakte. Ze mist haar man nog erg, maar zijn afwezigheid is dragelijker. Daarnaast voelt ze ook dat hij wilde dat ze weer gelukkig zou worden en merkt ze voor het eerst sinds lange tijd dat ze meer plezier in het leven ervaart. Ze slaapt weer beter, heeft meer energie en de paniekgevoelens heeft ze sinds de behandeling niet meer gehad.
(De naam van mevrouw Jansen is gefingeerd i.v.m. haar privacy)


Team Silver Psychologie