Volg ons op:

Nieuws


25-02-2014

Valpreventie

Vallen? Dat gebeurt mij toch niet!

 

Vallen gebeurt vaker dan u denkt. Recent onderzoek toont aan dat een oudere bijna 10 keer zoveel kans heeft om op de spoedeisende hulp te belanden als gevolg van een valincident dan als gevolg van een verkeersongeval. Bijna een derde van de thuiswonende 65-plussers valt een of meerdere keren per jaar. In 40 tot 60% van de gevallen leidt een valpartij tot lichamelijk letsel. Meestal is het maar klein letsel als een verstuiking, kneuzing of een schaafwondje. Soms zijn de gevolgen echter ernstiger zoals bijvoorbeeld een breuk van de heup of van de pols.

 

Hoe komt het nou dat als je ouder wordt de kans op vallen toeneemt?

Het kunnen zeer diverse factoren zijn die maken dat het risico op vallen groter wordt. Denk aan het minder worden van het gezichtsvermogen, het afnemen van de spierkracht, een verminderde balans, duizeligheid of bijvoorbeeld voetproblemen. Of men doet, als men ‘s nachts naar het toilet gaat, het licht niet aan omdat men de partner niet wakker wil maken! Soms liggen de zaken echter wat ingewikkelder en kunnen bijvoorbeeld minder aandacht voor een goede voeding, medicijnen, of een combinatie van medicijnen, de kans op vallen ernstig verhogen. 

Is er wat aan te doen? Hoe kun je het risico op vallen zo klein mogelijk maken?

Dit is natuurlijk erg afhankelijk van de persoonlijke risicofactoren. Maar er zijn wel een paar eenvoudige tips te geven. Denk hierbij aan veiligheid in huis. Ga niet op een stoel staan om de ramen te zemen maar pak een stevig trapje of vraag hulp, let op los liggende matjes, of zorg voor antislipmatjes in de douche. Kijk waar u loopt, doe het licht aan en zet uw bril op! Zorg dat u fit blijft. Dat u gezond, regelmatig en voldoende eet en drinkt. En dat u dagelijks voldoende beweging krijgt. Er is namelijk een duidelijke relatie tussen een volwaardige voeding, kracht van de benen, gemakkelijk kunnen bewegen en het risico op vallen. Het lijken zulke eenvoudige tips. Maar in onze haast zijn ze soms moeilijk op te volgen. 

Voorkomen is beter dan genezen

Bent u onlangs gevallen? Zijn er problemen met het evenwicht? Of is er juist een angst om te vallen? Dan kan het verstandig zijn om eens contact op te nemen met uw huisarts om in kaart te brengen waar de risicofactoren liggen en te kijken hoe deze aangepakt of behandeld kunnen worden.

De huisarts kan bijvoorbeeld de apotheker inschakelen om uw medicatie te evalueren, de diëtiste om naar uw voeding te kijken, de ergotherapeut om adviezen te geven in de thuissituatie en tijdens uw dagelijkse activiteiten of de fysiotherapeut die u kan helpen met kracht- en balansoefeningen. Deze kan u ook juist leren hoe u –als dan toch valt-  het beste kunt vallen.  Samen kunnen we zo het risico op vallen zo klein mogelijk te houden.