Volg ons op:
WEBSITE

Thebe Wijkverpleging Goirle en Riel


Thebe Wijkverpleging Goirle en Riel  

Buurtteam Goirle 
 werkzaam ten oosten van de lijn Hoogstraat, Dorpsstraat en Tilburgseweg

T  088-1176819
E  buurtteam.goirle@thebe.nl


Buurteam Goirle/Riel 
werkzaam in Riel  
en in Gorle: in de Hoogstraat, Nieuwstraat en ten westen van de lijn Hoogstraat, Dorpsstraat en Tilburgseweg

T  088-1176823
E   buurtteam.goirle-riel@thebe.nl
 

De buurtteams van Thebe Wijkverpleging 

Sinds de oplevering van het GezondheidsCentrum Oranjeplein in februari 2013 hebben de 2 teams van Thebe Wijkverpleging Goirle/Riel hun thuisbasis op de begane grond aan het Oranjeplein in Goirle. Dit betekent dat de medewerkers van hieruit aan het werk gaan in de wijk. Vanaf 8 uur ‘s morgens, soms eerder, vliegen de medewerkers uit naar de cliënten in Goirle en Riel om persoonlijke verzorging en verpleging te bieden. Deze zorg loopt uiteen van begeleiding bij een douchebeurt tot de verpleging van een terminale cliënt. Rond het middaguur komen de meeste medewerkers weer terug op kantoor. De werkzaamheden van de buurtteams gaan de gehele dag door, tot 23 uur ‘s avonds.

2 Buurtteams

De Buurtteams leveren persoonlijke verzorging en verpleging in Goirle en Riel op de locaties zoals hierboven aangeduid.
 

Thebe wijkverpleging (ook bekend onder 'thuiszorg') - hoe gaat het in zijn werk

De indicatie voor het krijgen van wijkverpleging wordt gesteld door de wijkverpleegkundige. Zij gaat samen met de cliënt en eventueel familie/mantelzorg in gesprek om in kaart te brengen wat de problemen zijn of wat de zorgvraag is en wat hiervoor de beste oplossing is. Hierbij kijken we verder dan enkel de vraag. Hierop kan immers een ander of beter antwoord van toepassing zijn dan in eerste instantie wellicht gedacht.


Vertrouwd

Door de vorming van twee kleine teams, doen wij ons best om zo veel mogelijk dezelfde medewerker bij de cliënt langs te laten gaan, zodat dit een vertrouwd gezicht wordt. 
Onze visie is: de cliënt houdt zelf de regie zolang dit mogelijk is. We gaan uit van de eigen kracht van de cliënt. We laten deze zelf doen wat mogelijk is, en we ondersteunen hem of haar waar nodig. 
De inzet van zorgtechnologie kan hierbij een ondersteunende factor zijn. Inzet van slimme technologie kan eraan bijdragen dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen zonder dat de wijkverpleging langs hoeft te komen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een medicijndispencer.


Ondersteuning GezondheidsCentrum Oranjeplein en erbuiten

Om goede zorg te kunnen bieden is het voor Thebe belangrijk een goede samenwerking met andere zorgverleners te hebben.
Wij werken samen met andere zorgverleners in het gezondheidscentrum, maar bijvoorbeeld ook met de gemeente, WMO, politie, overige huisartsen binnen Goirle en Riel, dementieconsulenten, fysiotherapeuten binnen en buiten het gezondheidscentrum, Zorg en Veiligheidshuis, dagbesteding, ContourdeTwern.


Heeft u behoefte aan professionele zorg?

Denkt u professionele zorg nodig te hebben, of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op!