Volg ons op:

Samenwerking

Ontwikkelingen eerstelijnszorg
Voorheen beschikten de deelnemende eerstelijnszorgaanbieders in het gezondheidscentrum in Goirle en omstreken
over een eigen praktijk van waaruit de zorg werd aangeboden. De gezondheidszorgsector heeft te maken met efficiëntie en effectiviteit vraagstukken. Alle zorgaanbieders zijn genoodzaakt te acteren in een dynamische omgeving die beïnvloed wordt door de politiek. Ontwikkelingen zijn moeilijk te overzien. Een aantal trends waarmee de eerstelijnszorg wordt geconfronteerd zijn echter duidelijk onafwendbaar:
- Een toename van de vraag: door vergrijzing, complexere problematiek, sneller ontslag uit ziekenhuis;
- Een vermindering van het aanbod: minder huisartsen, meer parttimers;
- Een nadruk op technologie;
- Een toenemende afstandelijkheid richting de patiënt en grootschaligheid van zorginstanties;
- Een grotere druk vanuit de overheid en de stijgende zorgkosten in Nederland.


Multicisciplinaire samenwerking in Goirle
Met de oprichting van het multidisciplinair gezondheidscentrum kan de negatieve spiraal van zorgversobering in de regio doorbroken worden, daar voorzieningen op een efficiëntere wijze aangeboden kunnen worden en daardoor behouden kunnen blijven.
Voor de zorgprofessionals resulteert oprichting van het centrum in: een verbeterde onderhandelingspositie ten aanzien van de overheid en verzekeraars, een verbetering van continuïteit door efficiëntiewinst, verhoging van kwaliteit en service, behoud en verbredingvan het zorgaanbod en delegatie van managementtaken.
De toename van kwantiteit en complexiteit van de zorgvraag door de vergrijzing kan het hoofd worden geboden middels het opzetten van multidisciplinaire projecten. Belangrijke winst kan worden geboekt door gezondheidsbescherming en ziektepreventie. Dit draagt weer bij aan een vermindering van de alsmaar stijgende zorgkosten en de toename van chronische zieken.


Samenwerkende partijen
Onderstaande ondernemers hebben hun praktijk of een spreekuur op het gezondheidscentrum:
Meerdere praktijken hebben medewerkers in dienst. Voor meer informatie hierover zie ieders individuele websites.


Apotheek Oranjeplein
  Rob van Thiel
Ergotherapiepraktijk Goirle
  Marlou Snels
Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde
  Betty Spruyt, Linda van Beek, Bert Ooijen, Manon Verspaandonk
Huisartsenpraktijk Oranjeplein
  Luc Frenken, Eric Vingerhoets, Marianne Kuik
Personal Training en sportmassage
  Huub Jacobs
Podotherapie Van der Kaa
  Monique van der Kaa, Marly van der Schoot, Veerle Cordes
Diëtist
  Naomi van de Staak
SHL Diagnostisch Centrum
Marian de Jong
Silver Psychologie
Silke Bakker en Bas van der Steeg
Tandheelkundig Centrum Goirle
  Eric Jans, Yvette Gimbrère, Frederick Depraet, Elli Tahmaseb
Thebe Thuiszorg
  Coise op 't Hoog
TopFysiotherapie Goirle
  Roland van Roon en Jacques Keyzer
Logopediepraktijk Tilburg en Goirle
  Mirjam Sparidans